Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Transitar de la Educación para el Desarrollo a la Educación para una Transición Emancipadora: Retos alternativos a la crisis civilizatoria de la Modernidad =Trantsizio Emantzipatzailerako Hezkuntzarako bidea, Garapenerako Hezkuntzatik abiatuta: Erronka alternatiboak Modernitatearen zibilizazio-krisiari

Laburpena

La Educación para el Desarrollo, nacida en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo y de las ONGD, ha ido desplegando una estrategia autónoma con el paso de los años. Su evolución se ha trazado a lo largo de cinco generaciones, la última caracterizada como Educación para la Ciudadanía Global. El artículo sugiere un enfoque más amplio Educación en y para la Transición Emancipadora susceptible de responder a los retos de aprendizaje frente a las crisis globales. Revisa los desafíos derivados de la intersección de múltiples crisis que ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida en un planeta finito, así como las respuestas socioeducativas que suscitan. Explora sus repercusiones sobre las tendencias de la Educación para el Desarrollo y la necesidad de un reenfoque que tome en cuenta los derechos de la vida, de los pueblos, de las personas y de la naturaleza y que recupere las claves socioculturales de los movimientos sociales y de las agencias para el cambio. Concluye señalando las claves teórico-prácticas de un enfoque educativo que deberá ser reelaborado colectivamente mediante un futuro Congreso educativo que las articule y consolide en clave de empoderamiento y emancipación de personas, pueblos y comunidades del planeta.
________________________________________________________

Garapenerako Hezkuntzak, zein Garapenerako Lankidetzaren eta GGKEen altzoan jaio baitzen, estrategia autonomoa garatu du gerora, urteen joanarekin batera. Garapenerako Hezkuntzak bost belaunaldi zeharkatu ditu bere bilakaeran, azkena Herritartasun Globalerako Hezkuntza gisa. Artikulu honek ikuspegi zabalago bat iradokitzen du (Trantsizio Emantzipatzailean eta Trantsizio Emantzipatzailerako Hezkuntza), krisi globalen aurreko irakaskuntzaren erronkei erantzuteko gauza dena. Horrez gain, artikuluak aztergai hartzen ditu planeta mugatu eta finitu batean bizitzaren iraungarritasuna arriskuan jartzen duten krisi ugariren gurutzaketak eragindako erronkak, bai eta krisi horiek guztiek pizten dituzten erantzun sozioedukatiboak ere. Garapenerako Hezkuntzaren joera eta moldeetan dituen ondorioak miatzen ditu, eta ikuspegi berri baten beharra defendatzen du, zeinak bizitzaren, herrien, pertsonen eta izadiaren eskubideak aintzat hartzearekin batera, gizarte-mugimenduen eta aldaketaren aldeko mugimenduen giltzarri soziokulturalak berreskuratuko dituen. Azkenik, modu kolektiboan berreraiki beharreko hezkuntza-ikuspuntu baten gako teoriko eta praktikoak zedarritzen ditu, aurrerago egin beharko litzatekeen hezkuntza Biltzar baten bidez, zeinaren xedeen artean gako horiek egituratu eta sendotzea litzateke, betiere planetako pertsona, herri eta komunitateen ahalduntze eta emantzipazioaren ikuspegitik.

Aurkibidea

¿Superar o ahondar la crisis civilizatoria del modelo hegemónico desde los derechos e intereses de la vida, personas y pueblos del planeta?.

La respuesta educativa a la crisis de la modernidad globalizada.

Hacia una Educación y aprendizaje civilizatorio otro desde los movimientos sociales.
Pedagogía comunitaria y de la pacha mama.
Pedagogía política de la utopía.
Pedagogías feministas.
Pedagogías de la sostenibilidad.
Pedagogías del software y comunicación libre.
Comunidades de aprendizaje.
Pedagogías de la resistencia y rebelión.

A modo de conclusiones provisionales para el debate, en perspectiva del V Congreso de Educación para la Transformación Social

Referencias bibliográficas
_____________________________________________________

Eredu hegemonikoaren krisia gainditzea edo hura areagotzea, planetako bizitzaren, pertsonen eta herrien eskubide eta interesetatik abiatuta?.

Hezkuntzaren erantzuna modernitate globalizatuaren krisiari.

Hezkuntza eta ikaskuntza zibilizatorio bestelako batzuetarantz, gizarte-mugimenduetatik abiatuta.
Pedagogia komunitarioa eta Pachamamarena.
Utopiaren pedagogia politikoa.
Pedagogia feministak.
Iraungarritasunaren pedagogiak.
Software eta komunikazio librearen pedagogiak.
Ikas-komunitateak.
Erresistentziaren eta matxinadaren pedagogiak.

Behin-behineko ondorioak, eztabaidarako, Gizarte-Eraldaketaren aldeko Hezkuntzaren V. Biltzarrari begira.

Erreferentzia bibliografikoak

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.