Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Ekonomia soziala: Ikerketa-objektua eta analisirako lanabesak

C6b915d818f8467f0b1a692f632de2a020181011 20316 etairq
Bilbao, Hegoa, 2018
1vol; 27pp; 30cms, 2530-6561, Euskera (hegoak zabalduz; 7)

Resumen

Jarraian aurkezten dugun lanean Ekonomia Sozialaren teorizazioan nazioarte mailan nabarmentzen diren hiru hurbilketa nagusien errepasoa egiten da. Lehen-lehenik, aztergai den ikerketa-objektua definitzeko erabiltzen diren irizpide ezberdinak aurkeztuko dira. Ondoren, errealitate ekonomiko honen teorizazioan gaur arte gehien garatu diren hiru ikuspegi analitiko nagusiak laburbiltzen dira, horietako bakoitzaren argudio-lerro nagusiak azalduz eta autore eta ekarpen esanguratsuenak bilduz. Bukatzeko, jorraturiko hiru ikuspegi analitiko nagusien ekarpenak eta elementu kritikoak laburpen taula batean jasotzen dira.
________________________________________________________________

This paper reviews the three mayor theoretical perspectives on the Social Economy in the international literature. First, we discuss the different criteria used in the definition of the topic. Second, we offer a review of the analytical foundations of each perspective, the key authors, and their most relevant contributions to the development of the Social Economy as a practice and a concept. We finish with a table that summarises all the issues presented in the paper.

Índice

1. Sarrera.

2. Ikerketa-objektuaren peskizan: nola hesitu landa?.
2.1. Sektore arteko zatiketak: ez lehena, ez bigarrena, hirugarrena.
2.2. Printzipio kontua da.
2.3. Nazio kontabilitateko sisteman oinarritua.

3. Analisirako lanabesak.
3.1. Ikuspegi neoklasikoa: Hirugarren Sektorearen teoriak.
3.2. Ikuspegi juridikoa: Ekonomia Sozialaren kontzeptua.
3.3. Ikuspegi soziologikoa: Ekonomia solidarioaren ekarpenak.

Ondorioak.

Bibliografia.

Comentarios

No hay comentarios sobre esta publicación.

Escribe tu comentario

 
NOTA: El comentario será visible después de la aprobación por parte del responsable de la web.