Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


¿Y si creamos una cooperativa agroecológica?: aprendizaje colaborativo basado en retos (FP) = Eta kooperatiba agroekologiko bat sortuko bagenu?: Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa (LH) = I si creem una cooperativa agroecològica?: Aprenentatge col.laboratiu basat en reptes (FP)

Bbff5494180de5b4f9a31f9703506d7520210218 1895 1nuxy0l
Bilbao, Hegoa; Justicia Alimentaria, 2021
1vol; 61pp; 24cms, 978-84-16257-(65-2)(66-9)(67-6), Español, Euskera, Catalán (Alimentacción. Red educativa por la sostenibilidad alimentaria)

Laburpena

Esta guía que ahora te presentamos es una ejemplificacin curricular que desarrolla la metodología de Aprendizaje colaborativo basado en retos (ACBR) y que se dirige al Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción Agroecológica.

En ella, trabajamos con el concepto de soberanía alimentaria con enfoque de género porque representa un proyecto de cambio para transitar desde el actual modelo alimentario agroindustrial, de gran impacto social y ambiental, hacia otro modelo que garantice el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. (Declaración de Nyéléni – Foro Mundial Soberanía Alimentaria. Selingue, Malí. 2007).

La producción agroecológica representa la opción más adecuada para garantizar la soberanía alimentaria y la metodología de ACBR facilita la vinculación de las situaciones de aprendizaje con la comprensión, el análisis, la deliberación y la articulación de respuestas ante problemas reales relacionados con el desarrollo profesional correspondiente.
___________________________________________________________________

Aurkezten dizugun gidaliburu hau curriculum-exenplifikaziobat da, Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboaren (EOIK) metodologia garatzen duena, eta Nekazaritza Ekologikoko Erdi Mailako Heziketa Ziklora zuzenduta dago.

Bertan, genero-ikuspegidun elikadura burujabetzaren kontzeptua erabiltzen dugu, honek aldaketa-proiektu bat irudikatzen baitu, gizarte- eta ingurumen-ondorio larriak dituen gaur egungo elikadura-eredu agroindustrialetik beste eredu batera igarotzeko asmoa duena. Eredu berri horrek bermatuko ditu herriek elikagai nutritiboak, kulturalki egokiak, eskuragarriak eta modu iraunkor eta ekologiko batean ekoiztuak izateko duten eskubidea, eta beren elikadura eta ekoizpen sistema aukeratzeko eskubidea. (Nyéléniko adierazpena – Elikadura Burujabetzaren Munduko Foroa, Sélingué, Mali, 2007).

Ekoizpen agroekologikoa, bada, elikadura burujabetza bermatzeko aukerarik egokiena da eta EOIK metodologia lagungarria da alderdi bi hauek lotzeko: batetik, ikasketa-egoerak eta, bestetik, dagokion lanbide-garapenarekin lotutako benetako arazoen ulermena, azterketa, eztabaida eta horien aurrean erantzunak ematea.
_______________________________________________________________________

Aquesta guia que ara et presentem és una exemplificaciócurricular que desenvo-lupa la metodologia d’aprenentatge col.laboratiu basat en reptes (ACBR) i que s’adreça al Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Producció Agroecològica.

En aquesta guia treballem amb el concepte de sobirania alimentària amb enfocament de gènere perquè representa un projecte de canvi per transitar des de l’actual model alimentari agroindustrial, de gran impacte social i ambiental, cap a un altre model que garanteixi “el dret dels pobles a aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, produïts de forma sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu” (Declaració de Nyéléni – Fòrum Mundial Sobirania Alimentària. Selingue, Mali. 2007).

La producció agroecològica representa l’opció més adequada per garantir la sobirania alimentària, i la metodologia d’ACBR facilita la vinculació de les situacions d’aprenentatge amb la comprensió, l’anàlisi, la deliberació i l’articulació de respostes davant de problemes reals relacionats amb el desenvolupament professional corresponent.

Aurkibidea

Presentación.

Aprendizaje colaborativo basado en retos. Una propuesta para trabajar la soberanía alimentaria en FP.

La creación de una cooperativa agroecológica en nuestro centro de Formación Profesional.
Objetivos/Resultados de Aprendizaje.
Creamos los equipos.

Resumen de los diferentes pasos que vamos a desarrollar.

Descripción de la propuesta de trabajo.

Actividad final de celebración y difusión de resultados.

Recursos materiales y pedagógicos adicionales.

Notas al pie de página / Atribuciones de fotos.

Anexo 1. La sociocracia, una breve aproximación.

Anexo 2. Diario reflexio (colectivo, por equipo).
______________________________________________________________

Aurkezpena.

Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa. Lanbide Heziketan elikadura burujabetza lantzeko proposamena.

Lanbide Heziketako gure ikastetxean kooperatiba agroekologiko bat sortzea.
Ikasketaren Helburuak / Emaitzak.
Taldeak sortzen ditugu.

Emango ditugun urratsen laburpena.

Lan-proposamenaren azalpena.

Amaierako ospakizuna eta emaitzak zabaltzea.

Baliabide material eta pedagogiko gehigarriak.

Oharrak / Argazkien atribuzioak.

1. eranskina. Soziokrazia, hurbilketa laburra.

2. eranskina. Hausnarketa-egunkaria (kolektiboa, taldekakoa).
_______________________________________________________________

Presentació.

Aprenentatge col.laboratiu basat en reptes. Una proposta per treballar la sobirania alimentària a FP.

La creació d’una cooperativa agroecològica al nostre centre de Formació Professional.
Objectius / Resultats d’aprenentatge.
Creem els equips.

Resum dels diferents passos que donarem.

Descripció de la proposta de treball.

Activitat final de celebració i difusió de esultats.

Recursos materials i pedagògics addicionals.

Notes al peu de pàgina / Atribucions de fotos.

Annex 1. La sociocràcia, una breu aproximació.

Annex 2. Diari reflexiu (col.lectiu per equip).

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.