Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


XXI. Mendeko pobrezia: Benetan ezabatzeko proposamenak

32daa044392b5badb18660ef68d7c34720181011 20316 5b8p1h
Bilbao, Hegoa, 2018
1vol; 20pp; 30cms, 2530-6561, Euskera (hegoak zabalduz; 9)

Laburpena

Pobrezia ezabatzea gaur egungo munduaren helburu nagusien artean ageri da, hala maila globalean nola lokalean. Hala ere, adostasun horrek pobrezia esatean ulertzen denari buruzko eztabaida sakona ezkutatzen du. Hain zuzen ere, paradigma nagusiaren oinarrian, pobreziaren ikuspegia errentak zedarritzen du. Artikuluak paradigma horren ikuspegi kritikoa eskaintzen du, bereziki pobrezia neurtzeko erabiltzen dituen adierazleena. Bestalde, gaur egungo testuinguruan pobreziari aurre egiteko modu egokienari buruzko eztabaida irekitzen du. Pobrezia erlatiboa, pobretze-prozesuak eta pobreziaren feminizazioa terminoak oinarrizko elementu moduan aurkezten dira. Ikuspegi berri horretatik begiratuta, erakundeen eta joko arauen aldaketa eskatzen duen fenomeno bizia da pobrezia. Amaitzeko, pobreziaren bestelako diskurtso baten premiaz gogoeta egiten da, hain zuzen, hura sortzen duten egiturak eraldatzeko anbizioa izango duen eta aldaketa bultzatzeko gauza izango den diskurtso batez.
_______________________________________________________________________________

One of the main actual goals is to eradicate poverty, both at the global and local levels. Nevertheless, this consensus hides a major debate about what poverty means. In fact, the dominant paradigm approaches poverty just in terms of income. This essay provides a critical approach to this paradigm, particularly regarding the indicators it uses to measure poverty. Besides, it introduces the debate about what should be the best way to tackle it in the actual context. Relative poverty, impoverishment processes and the feminization of poverty are key terms. From this new perspective, poverty emerges as a new phenomenon that demands changing institutions and the rules of the game. The essay concludes with a reflection about a new discourse that aims to transform the structures that cause poverty, and which is capable of triggering change.

Aurkibidea

Sarrera.

1. Pobreziaren aurrekariak eta gaur egungo egoera.

2. Nork definitzen du pobrezia?.

3. Pobreziaren gaur egungo paradigma.

4. Pobreziaren neurketa.
4.1. Zeharkako metodoa.
4.2. Metodo zuzena edo oinarrizko beharren fokatzea.

5. Pobrezia multidimentsionala.

6. Pobrezia kontzeptuaren inflexio puntua.
6.1. Pobrezia erlatiboa.
6.2. Pobretze-prozesuak.
6.3. Emakumeak eta pobrezia.

7. Pobrezia fenomeno bizia da.

8. Beste diskurtso baten beharra.

Bibliografia.

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.