Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Garapena feminismotik aztertzen

Stream20170830 32076 hvgzvm 0
Bilbao, Hegoa, 2017
1vol; 23pp; 30cms, 2530-6561, Euskera (hegoak zabalduz; 3)

Resumen

Artikulu honek garapenaren inguruko hausnarketa egitea du helburu, feminismotik abiatuta. Ibilbidea garapen klasikotik hasiko dugu, eta hainbat kritika eta kontzeptuei helduz gaur egungo ekarpen batzuetara iritsiko gara. Hasieran, garapenaren pentsamendu klasikoa deitu dugunaren hainbat ardatz azalduko ditugu, eta, bertan, modernizazioaren teoria, emakumeak garapenean eta generoa eta garapena gaiez arituko gara. Hori ikusi ondoren, garapenaren pentsamendu ortodoxoari egindako hiru ekarpen kritiko komentatuko ditugu, pentsamendu postkoloniala, ekofeminismoa eta ekonomia feministak egindako ekarpenak instituzioen inguruan. Hurrengo atalean, Giza Garapenaren ikuspegia landuko dugu, horrek garrantzi handia izan du, eta ekarpenen artean garapenaren kontzeptua bera zalantzan jarri izana aipa daiteke. Bukatzeko, proposamen berriei helduko diegu, eta horien artean Ekonomia Solidarioan zentratuko gara.
______________________________

The aim of this article is to reflect on development from a feminist perspective. The path followed starts by the contributions of classical development thought, and by means of a short analysis of some concepts and critical proposals, several current contributions are explained. In the first place, some main axes of what we have called classical development economics are taken into account, putting the focus especially on the role modernisation theory gave to women and so explaining how Women in Development and afterwards Gender and Development arose. Secondly, some relevant critical contributions to development studies are summarised; those are, postcolonialism, ecofeminism and feminist economics. In the third part, the human development approach is described as it has also been very relevant in the construction of alternative development thought. Finally, some new proposals are included, and some clue elements of Solidarity Economy are analysed.

Índice

Aurkibidea

1. Sarrera.

2. Genero harremanak garapenaren pentsamendu klasikoan.
2.1. Genero harremanak Modernizazio teorian.
2.2. Emakumeak Garapenean ikuspegitik Genero eta Garapena Ikuspegira.

3. Garapenaren eztabaida ortodoxoari egindako ekarpen kritikoak.
3.1. Ekarpen postkolonialak.
3.2. Ekarpen ekofeministak.
3.3. Ekonomia Feministaren ekarpenak instituzioen inguruan.

4. Giza garapenaren ikuspegia.

5. Garapenaren bilaketak jarraitzen du: ekonomia solidarioaren aldeko proposamenak.

6. Ondorioak.

Bibliografia.

Comentarios

No hay comentarios sobre esta publicación.

Escribe tu comentario

 
NOTA: El comentario será visible después de la aprobación por parte del responsable de la web.