Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Munduko desberdinkeriei juridikoki aurre egiteko garaia: Garapenerako Eskubidearen Adierazpenetik Hitzarmenera

Portada tfm 103 garazi saez
Bilbao, Hegoa, 2023
54 pag., Euskera (Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional. Curso 2022/2023)

Laburpena

Mundu mailan, herrien edota pertsonon arteko desparekotasunak gero eta nabariagoak dira. Garapen prozesuak ez ditu emaitza berdintsurik izan munduko bazter guztietan, eta herrialde batzuek lortu duten ongizate maila ez da zoko orotara zabaldu. Egoera horri aurre egiteko nazioarteko mailan proposatutako bideetako bat Garapenerako Eskubidearen aldarrikapenak izan dira.

Horietatik abiatuta, 1986an Nazio Batuen Asanblada Nagusiak “Garapenerako Eskubideari buruzko Adierazpena” onartu zuen, pertsonen eta herrien ongizatea bermatu behar zuen testuinguru bat sustatze aldera. Geroztik, eskubidearen egikaritza oso zaila suertatu da, eta, horregatik, Garapenerako Eskubideari buruzko Hitzarmena onartu dadila galdatzen da, eskubide galdagarria izan dadin. Azken urteotan, Hitzarmen Proiektu baten formulatzeari ekin zaio, eta horrela, gaur egun, Hitzarmenaren onarpenaren zain, irekita dagoen gaia da.


Las desigualdades entre los países y/o entre las personas en el mundo aumentan. El proceso de desarrollo ha tenido resultados dispares, y el nivel de bienestar alcanzado por algunos países no se ha extendido a todos los rincones del mundo. Una de las vías propuestas en el plano internacional para hacer frente a esta situación de desigualdad han sido las reivindicaciones del Derecho al Desarrollo.

A partir de ellas, en 1986, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, con el fin de promover el bienestar de las personas y de los pueblos. Desde entonces, la realización de este derecho ha resultado muy complicado, por ello, algunos sectores exigen la pronta aprobación del Convenio sobre el Derecho al Desarrollo, esto es, que se recoja en un instrumento vinculante. En los últimos años, se ha avanzado en la formulación de un Proyecto de Convenio, pero todavía hoy, es un tema no resuelto.

Aurkibidea

1. Sarrera

2. Garapenerako eskubidearen hastapenak

2.1. Garapenerako eskubidearen jatorria
2.2. Garapenerako Eskubideari buruzko Adierazpena
2.2.1. Adierazpenaren Onarpena
2.2.2. Garapenerako Eskubidearen esanahia Adierazpenean
2.2.3. Adierazpenean jasotzen diren betebeharrak
2.2.4. Adierazpenaren balio juridikoa
2.3. Eskubidearen egikaritza eta eztabaidak

3. Garapenerako Eskubideari buruzko azken aldiko bilakaera

3.1. Garapenerako Eskubideari buruzko Hitzarmen Proiektu bateranzko
lehenengo pausuak
3.2. Lehenengo Hitzarmen Proiektua
3.2.1. Garapenerako Eskubidearen esanahia Hitzarmen Proiektuan
3.2.2. Hitzarmen Proiektuan jasotzen diren betebeharrak
3.2.3. Hitzarmen Proiektuaren balio juridikoa eta egikaritza
3.2.4. Hitzarmen Proiektuaren onurak
3.3. Hitzarmen Proiektuaren Berrikusketak
3.3.1. Lehenengo Berrikusketa
3.3.2. Bigarren Berrikusketa
3.4. Hitzarmen Proiektuaren bideragarritasuna

4. Ondorioak eta

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.