Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Sistematización de la experiencia Baserritik Mundura: Formación e investigación para la Soberanía Alimentaria = Esperientziaren sistematizazioa Baserritik Mundura: Elikadura burujabetzarako prestakuntza eta ikerketa

E7b3d34a2489d8ce5146fb2a3860cbcf20190624 22354 62sn3k
Bilbao, Hegoa; EHNE, 2019
1vol; 65pp; 30cms, 978-84-16257-44-7, Español, Euskera

Laburpena

Baserritik Mundura1 ha sido un curso organizado conjuntamente por el sindicato agrario EHNE-Bizkaia (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna), el movimiento campesino Etxalde-Nekazaritza Iraunkorra y Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la UPV/EHU. En sus dos ediciones ha buscado generar y ampliar los espacios de formación e investigación para la soberanía alimentaria en el ámbito
universitario vasco.

Esta iniciativa hunde sus raíces en el saber pedagógico popular y campesino acumulado por los movimientos y organizaciones de La Vía Campesina (LVC). Con ellas hemos aprendido que existen formaciones campesinas en otros contextos con modelos formativos muy inspiradores, con las que resulta fundamental compartir e intercambiar aprendizajes; para lo cual es también necesario sistematizar las experiencias que construimos.
Desde estas premisas, Baserritik Mundura ha incorporado y adaptado a la realidad vasca el modelo formativo que caracteriza los procesos formativos de LVC, tomando como referencia principal la experiencia de la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF) del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil. Así mismo, la intencionalidad de sistematizar el proceso ha estado presente desde el inicio.

Ha sido una experiencia atrevida y desafiante, que ha buscado romper la concepción y formato de “curso universitario” que tenemos en nuestro imaginario, tratando de generar una propuesta formativa diferente. Estamos convencidas de que ese es uno de los desafíos de nuestro tiempo: atrevernos a ensayar nuevas formas de conocer (nos), formar (nos), investigar y transformarnos en los intentos de transformar la realidad.
_______________________________________________________________

Baserritik Mundura1 honako hauek elkarrekin antolatutako ikastaroa izan da: EHNE-Bizkaia (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) nekazaritza sindikatua, Etxalde-Nekazaritza Iraunkorra mugimendua eta UPV/EHUko Hegoa Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua. Ikastaroak, bere bi edizioetan, elikadura burujabetzarako prestakuntza eta ikerketa eremuak sortu eta zabaldu nahi izan ditu euskal
unibertsitatean.

Ekimen hau La Vía Campesinako (LVC) mugimenduek eta erakundeek biltzen duten herriko eta baserriko jakintza pedagogikoan errotzen da. Horiei esker, beste testuinguru batzuetan baserritar prestakuntzak daudela ikasi dugu, heziketa eredu inspiratzaileak erabiltzen dituztenak. Hala, esperientzia horiekin ikaspenak partekatzea eta trukatzea funtsezkoa da eta, hortaz, sortzen ditugun esperientziak sistematizatzea beharrezko bihurtzen da. Premisa horietan oinarrituz, Baserritik Mundura esperientziak LVCren prestakuntza prozesuen ezaugarri den heziketa eredua euskal testuinguruan txertatu eta horretara egokitu du. Horretarako, bada, Brasilgo Lurrik Gabeko Landa Langileen Mugimenduaren (MST) Florestan Fernandes Eskola Nazionalaren (ENFF) esperientzia hartu du erreferentzia nagusitzat. Halaber, hasieratik izan dugu prozesu hori sistematizatzeko asmoa.

Baserritik Mundura esperientzia ausarta eta erronkaria izan da, gure imajinarioan dugun “unibertsitate ikastaroaren” kontzepzioarekin eta formatuarekin hautsi nahi izan duena. Izan ere, bestelako prestakuntza proposamen bat sortzen saiatu da. Ziur gaude honako hau gure garaiko erronka nagusietako bat dela: (gure burua) ezagutzeko eta (gure burua) prestatzeko, ikertzeko eta, errealitatea eraldatzeko saiakeretan, gure burua eraldatzeko modu berriak saiatzen ausartzea.

Aurkibidea

1. Presentación.

2. Para qué y cómo se ha desarrollado esta sistematización.

3. La siembra y el cultivo de la experiencia Baserritik Mundura.
3.1. La siembra… construcción y diseño de la propuesta formativa (2012-2015).
3.2. El cultivo… puesta en marcha y desarrollo de sus dos ediciones (2016-2018).
3.3. Una experiencia formativa con identidad propia y diferenciada en el ámbito universitario vasco.

4. La propuesta pedagógica de Baserritik Mundura.
4.1. El método de los principios: una forma diferente de concebir y construir el proceso formativo.
4.2. Tres claves metodológicas para construir el ambiente educativo de Baserritik Mundura.
4.3. Investigación-acción, alternancia y organicidad: tres dimensiones pedagógicas trabajadas en clave territorial.

5. Aprendizajes y claves identificadas en las dos ediciones desarrolladas.
5.1. Aprendizajes y claves relacionadas con la propuesta pedagógica y su perspectiva de educación popular.
5.2. Aprendizajes y claves relacionadas con la alternancia.
5.3. Aprendizajes y claves relacionadas con la organicidad de las y los estudiantes (NT y Equipos de Trabajo).
5.4. Aprendizajes y claves relacionadas con la dimensión mística y lúdico-cultural.
5.5. Aprendizajes y claves relacionadas con los contenidos teóricos, asignaturas, actividades abiertas y equipo docente.
5.6. Aprendizajes y claves relacionadas con la transversalidad de la perspectiva feminista.
5.7. Aprendizajes y claves relacionadas con la pluralidad lingüística y el uso del euskera.
5.8. Aprendizajes y claves relacionadas con el acompañamiento político pedagógico del proceso.

Bibliografía
___________________________________________________________________

1. Aurkezpena.

2. Nola eta zertarako egin da sistematizazio hau.

3. Baserritik Mundura esperientziaren ereintza eta hazkuntza.
3.1. Ereintza… prestakuntza proposamenaren eraikuntza eta diseinua (2012-2015).
3.2. Hazkuntza… edizio biak martxan jartzea eta garatzea (2016-2018).
3.3. Euskal unibertsitate eremuan berezko nortasun bereizia duen prestakuntza esperientzia.

4. Baserritik Mundura esperientziaren proposamen pedagogikoa.
4.1. Printzipioen metodoa: prestakuntza prozesua asmatzeko eta eraikitzeko bestelako modu bat.
4.2. Baserritik Mundura esperientziaren hezkuntza giroa sortzeko hiru gako metodologiko.
4.3. Ikerketa-ekintza, txandaketa eta organizitatea: lurralde klabean landutako hiru dimentsio pedagogiko.

5. Egindako edizio bietan zehar identifikatutako ikaspenak eta gakoak.
5.1. Proposamen pedagogikoari eta horrek duen herri hezkuntza ikuspegiari lotutako ikaspenak eta gakoak.
5.2. Txandaketari lotutako ikaspenak eta gakoak.
5.3. Ikasleen (LNen eta Lantaldeen) organizitateari lotutako ikaspenak eta gakoak.
5.4. Dimentsio mistiko eta ludiko-kulturalari lotutako ikaspenak eta gakoak.
5.5. Eduki teorikoei, irakasgaiei, jarduera irekiei eta irakasle taldeari lotutako ikaspenak eta gakoak.
5.6. Ikuspegi feministaren zeharkakotasunari lotutako ikaspenak eta gakoak.
5.7. Hizkuntza aniztasunari eta euskararen erabilerari lotutako ikaspenak eta gakoak.
5.8. Prozesuaren bide-laguntza politiko pedagogikoari lotutako ikaspenak eta gakoak.

Bibliografia

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.