Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Garapena eta iraunkortasuna: bilakaera, bateragarritasuna eta ikuspegiak

Stream20170830 32076 yrzv29 0
Bilbao, Hegoa, 2017
1vol; 25pp; 30cms, 2530-6561, Euskera (hegoak zabalduz; 2)

Laburpena

Bilakaera historikoari jarraikiz, garapena eta iraunkortasunaren arteko harremana aztertuko da, alegia, garapen/iraunkortasun binomioa Ekonomia alorretik nola ulertzen den. Ibilbide horretan, lehenik, pentsaera ekonomikoak iraunkortasunaren barneratu duen birpasatuko da. Jarraian, bai Meadows Txostenak bai Brundtland Txostenak egindako ekarpenak aztertuko dira, oro har, garapen-eredu ezberdinek iraunkortasunaren inguruan duten ikuspegia azalduz. Azkenik, egungo garapen-eredu globalaren iraunkortasunik eza aztertuko da Ipar-Hego dialektikaren testuinguruan, eta baita azpimarratu ere etorkizunera begira aurreikus daitekeen ohiko ikuspegiaren ibilbide-orria zein postgarapenaren alorrean kokatzen diren proposamen alternatiboak.
______________________

Following an historical perspective, the relationship between development and sustainability is analysed, i.e., how the development/sustainability coupling has been handled in Economics. In such a way, firstly, it is reviewed to what extent economic thinking has embraced sustainability. Secondly, both, the Meadows Report’s and the Brundtland Report’s contributions are analysed to characterise the view that different development approaches have on sustainability. Finally, the insustainability of the global development model is showed underlying the North-South divide, as well as future perspectives from both, conventional ones and alternative proposals in the context of post-development.

Aurkibidea

Aurkibidea

1. Sarrera.

2. Iraunkortasuna pentsaera ekonomikoan.

3. Meadows Txostenetik Brundtland Txostenera.
3.1. Meadows Txostena: iragana, oraina eta etorkizuna.
3.2. Garapen Iraunkorraren goren unea eta gainbehera.

4. (Post)Garapena iraunkortasunetik berreraikiz.
4.1. Garapen-eredu globalaren iraunkortasunik eza.
4.2. Ohiko hautuak eta proposamen alternatiboak.

5. Azken gogoeta.

Bibliografia.

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.