Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Comunicación para la transformación = Eraldaketarako komunikazioa

Stream20170328 32076 jfs43t 0
Bilbao, Hegoa, 2017
1vol; 36pp; 28cm, Español, Euskara (Hariak. Recreando la educación emancipadora; 2)

Laburpena

Todo acto educativo implica una manera de entender y hacer la comunicación y todo acto comunicativo puede orientarse al cambio social. Mario Kaplún ya aplicó a la comunicación las ideas y la metodología de la educación popular de Paulo Freire. Defendía, frente a una comunicación bancaria, la necesidad de una comunicación dialógica, como estrategia de educación para formar sujetos autónomos, críticos y creativos, participes de una sociedad que imaginaban y construían colectivamente. Una comunicación que promovía el intercambio y la interacción de conocimientos y personas.

Existen en este ámbito heterogéneo y cambiante muchas iniciativas y distintos enfoques teóricos sobre comunicación, imposibles de simplificar en un solo párrafo. El conjunto de experiencias es amplio y diverso: radios comunitarias, acciones comunicativas alternativas a nivel global, ciberfeminismos, apptivismos, por mencionar unos pocos. Lo reseñable para una educación emancipadora es subrayar y aprehender las complementariedades de estos enfoques, posicionamientos y métodos, que buscan potenciar el diálogo para la creación de pensamiento crítico.

La comunicación para la transformación social y las comunicaciones alternativas comparten con la educación emancipadora aspectos que son importantes remarcar. Ambas tienen una orientación crítica y un firme compromiso con la praxis transformadora. Proponen metodologías participadas y diseñadas por el conjunto de personas y grupos. Se definen como proceso colectivo para que las comunidades reconozcan y sientan que forman parte de la transformación estructural.


Ekintza hezitzaile orok dakar komunikazioa ulertzeko eta egiteko modu bat, eta ekintza komunikatibo oro bideratu liteke gizarte-aldaketarantz. Mario Kaplúnek Paulo Freireren herri hezkuntzaren ideiak eta metodologia aplikatu zituen komunikazioan. Hark, banku komunikazioaren aurrez aurre, komunikazio dialogiko baten premiaren alde egiten zuen, hura hartzen baitzuen subjektu autonomiko, kritiko eta sortzaileak –modu kolektiboan irudikatzen eta eraikitzen zuten gizarte bateko partaideak– sortzeko estrategiatzat. Ezagutza eta pertsona trukea eta interakzioa sustatzen dituen komunikazio baten alde egiten zuen.

Eremu heterogeneo eta aldakor horretan, hainbat ekimen eta hainbat ikuspegi teoriko daude komunikazioari buruz, eta ezinezkoa da paragrafo bakar batean horiek denak laburtzea. Esperientzia multzoa oso zabala eta askotarikoa da: irrati komunitarioak, komunikazioekintza alternatibo orokorrak, ziberfeminismoak, apptibismoak, horietako bakar batzuk aipatzearren. Hezkuntza emantzipatzailea lortzeko aipagarriena da azpimarratzea eta ulertzea ikuspegi, posizionamendu eta metodo horiek guztiak elkarren osagarriak direla eta pentsamendu kritikoa sortzeko elkarrizketa bultzatzen dutela.

Gizartea eraldatzeko komunikazioak eta komunikazio alternatiboek garrantzi handiko alderdiak partekatzen dituzte hezkuntza emantzipatzailearekin. Biek dute orientazio kritikoa eta konpromiso sendoa praxi eraldatzailearekin. Biek proposatzen dituzte metodologia partekatuak eta pertsonek eta taldeek diseinatutako metodologiak. Prozesu kolektibo gisa definitzen dira, komunitateek onartu eta sentitu dezaten egiturazko eraldaketaren parte direla.

Aurkibidea

Comunicando para la emancipación, educando para la transformación social: procesos, medios y caminos comunes
Inmaculada Cabello Ruiz

en profundidad
Comunicación liberadora: los aportes de las mujeres indígenas a través de sus declaraciones, demandas y propuestas
Sylvia Marcos

en diálogo
La comunicación popular se forja codo a codo con la educación popular
Osvaldo León

Las multitudes conectadas experimentan otras formas de sociabilidad y de encuentro
Guiomar Rovira Sancho

hay alternativas
Pikara Magazine: periodismo para gritar y aprehender
Pikara Magazine

Comunicar para la transformación. Klitto! atari digitala
Klitto! atari digitala

ConsumeHastaMorir. 15 años respondiendo al monólogo
ConsumeHastaMorir

La comunicación descolonizadora y transformadora, un instrumento de lucha de los pueblos indígenas de América Latina
Jesus González Pazos

miradas comprometidas
cine/documentales Boconas • Frame by Frame
publicaciones Gizarte eraldaketarako komunikAKZIOA. ComunicACCIÓN para el cambio social • Medios democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación
organizaciones Equipe Media • Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC Batá)
agenda imprenscindible 9º Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao • VIII Encuentro Panamericano de Ciencias de la Comunicación y el X Congreso Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura

en rebeldía
Obra de la serie “Birds of No Nation”
Shamsia Hassani


Emantzipaziorako komunikatuz, gizarte-eraldaketarako heziz: prozesuak, baliabideak eta bide komunak
Inmaculada Cabello Ruiz

sakonean
Komunikazio askatzailea: emakume indigenen ekarpenak, euren adierazpen, eskaera eta proposamenen bitartez
Sylvia Marcos

solasean
Herri-komunikazioa eta herri-hezkuntza elkarren ondoan eraikitzen dira
Osvaldo León

Konektatutako jendetzek beste soziabilitate eta topaketa era batzuk esperimentatzen dituzte
Guiomar Rovira Sancho

ekin lanari
Pikara Magazine: oihu egiteko eta ulertzeko kazetaritza
Pikara Magazine

Komunikatu, transformatzeko. Klitto! atari digitala
Klitto! atari digitala

ConsumeHastaMorir. 15 urte bakarrizketari erantzunez
ConsumeHastaMorir

Komunikazio deskolonizatzaile eta eraldatzailea, latinoamerikako herri indigenen borrokarako tresna
Jesus González Pazos

begirada konprometituak
zinema/dokumentalak Boconas • Frame by Frame
argitalpenak Gizarte eraldaketarako komunikAKZIOA. ComunicACCIÓN para el cambio social • Medios democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación
erakundeak Equipe Media • Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC Batá)
ezinbesteko agenda Bilboko “Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren Nazioarteko 9. Jaialdia • Komunikazio Zientzien VIII. Topaketa Panamerikarra, eta Informazioaren, Komunikazioaren eta Kulturaren Ekonomia Politikoaren Batasun Latinoaren X. Nazioarteko Biltzarra

matxino artean
“Birds of No Nation” serieko obra
Shamsia Hassani
a

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.