Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Circuitos económicos solidarios interculturales y su contribución a los derechos económicos de las mujeres: El caso de Loja = Kultura arteko zirkuitu ekonomiko solidarioak eta emakumeen eskubide ekonomikoetan duten ekarpena: Lojako kasua

Circuitos eco.solidarios
Bilbao, Hegoa, 2015
1vol; 155pp; 26cms, 978-84-16257-(09-6)/(19-5), Español, Euskera

Laburpena

El Circuito Económico Solidario Intercultural – CESI se plantea como un espacio de articulación e intercambio, no solo de los productos y servicios de la Economía Social y Solidaria, sino también de sus saberes, prácticas y experiencias, constituyéndose en un espacio de relación más allá de lo económico donde adquieren relevancia aspectos como los cuidados y la convivencia. Las mujeres desempeñan un papel protagónico en el CESI, lo que movería a pensar que la articulación de las mujeres al mismo podría ser una estrategia para su empoderamiento. ¿Es esto cierto? ¿Son las prácticas de ESS y su articulación más efectivas para el empoderamiento de las mujeres que las prácticas económicas convencionales?

Este libro presenta los resultados de una reflexión con un grupo de mujeres de Loja (Ecuador), activas en organizaciones campesinas y movimientos sociales, que analizaron sus experiencias en el CESI desde el aporte a los derechos económicos de las mujeres, con la finalidad de extraer aprendizajes que sirvan tanto a las prácticas de ESS como a las políticas públicas dirigidas a fortalecer y promover dichas prácticas considerando los trabajos de cuidados y las propuestas de la economía feminista.
________________________________

Kultura Arteko Zirkuitu Ekonomiko Solidarioa (KAZES) ekonomia sozial eta solidarioko produktuak eta zerbitzuak eta bertako jakitateak zein esperientziak egituratzeko eta trukatzeko eremua da. Horrez gain, arlo ekonomikotik harago doan harreman-eremua ere bada, eta, bertan, zenbait faktore dira garrantzitsuak; esate baterako, zainketak eta elkarbizitza. Emakumeak KAZESeko protagonistak direnez, badirudi euren jabekuntza lortzeko estrategia izan litekeela emakumeak bertan antolatu izana. Egia ote da? Emakumeen jabekuntzari begira, ohiko jarduera ekonomikoak baino eraginkorragoak ote dira ESSko jarduerak eta haien egituraketa?

Liburu honetan, Ekuadorko Lojako emakume-talde batekin egindako hausnarketaren emaitzak azaltzen dira. Emakumehoriek nekazarien erakundeetan eta mugimendu sozialetan parte hartzen dute, eta KAZESen bertan bizitako esperientziak izan dituzte aztegai, emakumeen eskubide ekonomikoetan daukaten ekarpena kontuan hartuta. Horrela, ateratako ikasbideak ESSko jardueretan eta jarduera horiek indartzeko eta sustatzeko politika publikoetan ezarri ahal izango dituzte, zainketetako lanak eta ekonomia feministaren proposamenak kontuan hartuta.

Aurkibidea

Agradecimientos

Presentación

1. Los Derechos Económicos de las mujeres: Aportes feministas al contexto normativo internacional.
1.1. De dónde venimos: los Derechos Económicos de las mujeres 17 como reivindicación en construcción.
1.2. Adónde vamos: bosquejo de una ruta.
1.3. …que despegamos.
1.3.1. ¿Derechos universales?.
1.3.2. El derecho a trabajar… y a repartir el trabajo…
1.3.3. “Salario igual por trabajo igual”: remuneración y condiciones laborales.
1.3.4. Facilitar condiciones para la afiliación.
1.3.5. Derecho individual a la seguridad social.
1.3.6. Participación para velar por los derechos.

2. Circuitos Económicos Solidarios Interculturales: Aportes del Ecuador a la Economía Social y Solidaria.
2.1. De dónde venimos: prácticas económicas alternativas que comparten principios éticos.
2.2. A dónde vamos: una economía para el Buen Vivir.
2.3. Una primera aproximación al Circuito Económico Solidario Intercultural.
2.3.1. Definición y principios de la ESS según el meSSE en Ecuador.
2.3.2. Trazos del Circuito Económico Solidario Intercultural.
2.3.3. Principios, dimensiones y relaciones en el CESI.

3. Sobrevolando el potencial de los Circuitos Económicos Solidarios Interculturales para incidir en los Derechos Económicos de las mujeres.
3.1. De dónde venimos: el cruce de las alternativas.
3.2. A dónde vamos: interconexiones a vista de pájaro.
3.3. Una mirada inquisitiva.
3.3.1. Principios y derechos en relación ¿teórica?.
3.3.2. Preguntas en el cielo despejado.

4. Puesta a punto.
4.1. De dónde venimos: nuestras herramientas.
4.2. A dónde vamos: Loja de la mano de las mujeres.

5. Aterrizamos en Loja.
5.1. Algunos datos sobre la provincia de Loja.
5.2. Las organizaciones participantes en el taller.
5.3. Nuestras articulaciones en el CESI.

6. Hablan las productoras de saberes.
6.1. “El trabajo es trabajo: uno genera monedas y otro es indispensable para que otras actividades se puedan hacer”.
6.2. “Aprender a coger dinerito…”
6.3. “Se ha pasado de la protesta a la propuesta”.

7. Conclusiones o memoria relevante de un recorrido.

8. Una mirada al horizonte: retos y propuestas.

Bibliografía
_________________________________________________

Eskerronak

Aurkezpena

1. Emakumeen Eskubide Ekonomikoak: Nazioarteko arauzko testuinguruan egindako ekarpen feministak
1.1. Nondik gatozen: emakumeen eskubide ekonomikoak, eratzen ari den aldarrikapena
1.2. Nora goazen: ibilbidearen eskema
1.3. …aireratzen ari gara
1.3.1. Eskubide unibertsalak?
1.3.2. Lan egiteko eskubidea… eta lana banatzekoa…
1.3.3. “Soldata bera lan berberagatik”: ordainsaria eta lan-baldintzak
1.3.4. Afiliaziorako baldintza errazagoak
1.3.5. Gizarte-segurantzarako banakako eskubidea
1.3.6. Eskubideak babesteko partaidetza

2. Kultura arteko zirkuitu ekonomiko solidarioak: Ekuadorrek ekonomia sozial eta solidarioan egindako ekarpenak
2.1. Nondik gatozen: printzipio etikoak partekatzen dituzten jarduketa ekonomiko alternatiboak
2.2. Nora goazen: bizimodu onerako ekonomia
2.3. Kultura Arteko Zirkuitu Ekonomiko Solidariora egindako lehenengo hurbilketa
2.3.1. ESSren azalpena eta printzipioak Ekuadorko meSSEren arabera
2.3.2. Kultura Arteko Zirkuitu Ekonomiko Solidarioko trazuak
2.3.3. KAZESen printzipioak, dimentsioak eta harremanak

3. Kultura arteko zirkuitu ekonomiko solidarioek emakumeen eskubide ekonomikoetan eragiteko daukaten ahalmenaren gainetik hegan
3.1. Nondik gatozen: alternatiben bidegurutzea
3.2. Nora goazen: goitik begiratutako elkarloturak
3.3. Jakin-nahizko begirada
3.3.1. Printzipioak eta eskubideak harreman teorikoan?
3.3.2. Oskarbian egindako galderak

4. Prestaketa
4.1. Nondik gatozen: gure tresnak
4.2. Nora goazen: Loja, emakumeen eskutik

5. Lojan lurreratzen
5.1. Lojako probintziari buruzko zenbait datu
5.2. Tailerrean parte hartu duten erakundeak
5.3. KAZESen inguruan egin ditugun egituraketak

6. Jakitateen emakume ekoizleen esanetan
6.1. “Lana lana da: batak txanponak sortzen ditu, eta bestea ezinbestekoa da beste jarduera batzuk egin daitezen”
6.2. “Dirutxoa hartzen ikasi beharra…”
6.3. “Protestatik proposamenera igaro gara”

7. Ibilbidearen ondorioak edo memoria nabaria

8. Etorkizunari begira: erronkak eta proposamenak

Bibliografia

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.