Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Gestión participativa de planes de negocios campesinos : Metodología y uso

Laburpena

El presente documento es una guía metodológica para realizar participativamente Planes de Negocios para micro y pequeñas empresas asociativas rurales ya existentes. Está dirigida principalmente a los equipos de gestión (gerentes, administradores y administradoras, responsables de ventas y producción), pequeños productores y productoras con funciones directivas o de liderazgo de organizaciones económicas campesinas y a personal técnico de proyectos e instituciones privadas o públicas que apoyan el desarrollo de las micro y pequeñas empresas asociativas rurales (EMAR).

Agiri hau gida metodologiko bat da, landa-guneetan dauden elkartze-enpresa txikietan eta mikroenpresetan negozio-planak egiteko parte-hartzea bultzatuz. Gida bereziki zuzenduta dago kudeaketa-taldeei (kudeatzaileei, administratzaileei, eta salmenta- eta ekoizpen-arloko arduradunei), ekoizle txikiei eta zuzendaritzako lanak betetzen dituzten ekoizpen-etxeei, nekazaritzako erakunde ekonomikoen zuzendariei edo buruzagiei, eta, orobat, landa-guneetako elkarte-enpresa txikien eta mikroenpresen garapena sustatzen duten proiektu eta instituzio pribatuetako edo publikoetako teknikariei.

Aurkibidea

PARTE 1
INTRODUCCIÓN

PARTE 2
CONCEPTOS BÁSICOS
2.1. Conceptos y lineamientos básicos 9
2.2. ¿Qué es una empresa asociativa rural exitosa? 10
2.3. ¿Qué es un Plan de Negocios? 11
2.4. ¿Cuáles son las ventajas de tener un Plan de Negocios? 12
2.5. ¿Cuándo es oportuno elaborar un Plan de Negocios? 13
2.6. ¿Quién elabora y quién ejecuta un Plan de Negocios? 13
2.7. ¿Cómo se elabora participativamente un Plan de Negocios campesinos? 14

PARTE 3
CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS
3.1. Contenido del Plan de Negocios 15
3.2. Resumen ejecutivo 17
3.3. El proceso y las herramientas 22
3.4. Plan de ventas 25
3.5. Plan de producción 28
3.6. Plan financiero 30

PARTE 4
IMPLEMENTACIÓN
4.1. Cronograma de implementación 36
4.2. Mecanismo de control y decisión 37

ANEXOS 38
Anexo 1: Glosario 38
Anexo 2: Documentos y textos de referencia utilizados 38

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.