Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Educación e investigación para la transformación social. Sistematización de una experiencia de articulación entre comunidades universitarias críticas de Euskadi y Colombia

Laburpena

Esta sistematización se enmarca en el proyecto “Articulación vasco-colombiana para la experimentación, el aprendizaje y la comunicación de otra educación posible en tiempo de pandemias intermitentes” (en adelante Articuladxs) llevado a cabo entre el semillero de investigación Taller de Etnografía de la Universidad del Cauca (UNICAUCA); el grupo de investigación In-SUR-Gentes y el grupo de Investigación en Prácticas Educativas y Sociales (IPES) de la Universidad Surcolombiana (USCO) y el equipo de Educación de Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Esta iniciativa está financiada por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

La iniciativa Articuladxs (2022-2023) está encaminada a experimentar lógicas de articulación entre la cultura académica y la producción social que permitan, por un lado, reflexionar sobre los elementos críticos de un conocimiento emancipador para hacer frente a los retos sociales, ecológicos, económicos y culturales actuales y, por otro lado, obtener aprendizajes de los procesos de acción colectiva transformadora. Articuladxs representa un esfuerzo por ampliar sujetos, territorios, debates y perspectivas y para ello, propone un ejercicio de juntanza entre las comunidades de la UNICAUCA, la USCO y la UPV/EHU.

El interés por obtener aprendizajes de esta experiencia pedagógica en articulación es la que ha motivado la realización de este ejercicio de sistematización, cuyos aprendizajes presentamos en esta publicación.


Sistematizazio hau proiektu honen barruan sartzen da: “Euskal-kolonbiar artikulazioa, aldizkako pandemien garaian beste hezkuntza posible bat esperimentatzeko, ikasteko eta komunikatzeko” (aurrerantzean, Articuladxs), honako erakunde eta talde hauek gauzatua: Caucako Unibertsitateko (UNICAUCA) Etnografia Lantegia ikerketa-haztegia; Surcolombiana Unibertsitateko (USCO) In-SUR-Gentes ikerketa-taldea eta Hezkuntza eta Gizarte Praktiken ikerketa-taldea (HGPI), eta Hegoa, Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari buruzko Ikasketa Institutuko Hezkuntza Taldea. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak finantzatzen du ekimena.

Articuladxs (2022-2023) ekimenaren helburua da kultura akademikoaren eta gizarte-ekoizpenaren arteko artikulazio-logikak esperimentatzea, alde batetik, ezagutza emantzipatzaile baten elementu kritikoei buruz gogoeta egin ahal izateko, egungo erronka sozial, ekologiko, ekonomiko eta kulturalei aurre egitearren, eta, bestetik, ekintza kolektibo eraldatzaileetatik ikasteko. Norbanakoak, lurraldeak, eztabaidak eta perspektibak zabaltzeko ahalegina da Articuladxs, eta, horretarako, UNICAUCA, USCO eta UPV/EHUko komunitateen arteko juntanza proposatzen du.

Artikulazioaren barruko esperientzia pedagogiko honetatik ikasteko interesa izan da sistematizazio-ariketa hau egiteko arrazoia, eta ikasitakoa argitalpen honetan aurkezten dugu.

Aurkibidea

Introducción

1. Lugar de enunciación de quienes promueven esta iniciativa y la construcción del Equipo Articuladxs

2. Descripción de la experiencia de formación en investigación crítica

3. Proceso de sistematización de la experiencia pedagógica

4. Resultados de la sistematización

Referencias bibliográficas

Anexos


Sarrera

1. Ekimen hau eta Articuladxs proiektuko taldearen eraketa sustatu dutenen enuntziazio-lekua

2. Ikerketa kritikorako prestakuntza-esperientziaren deskribapena

3. Esperientzia pedagogikoa sistematizatzeko prozesua

4. Sistematizazioaren emaitzak

Erreferentzia bibliografikoak

Eranskinak

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.