Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Munduko ekonomiaren erronka demografikoak

Hegoak zabalduz 30
Bilbao, Hegoa, 2023
31, 2530-6561, Euskera (hegoak zabalduz; 30)

Laburpena

Dokumentu honetan, gaur egungo testuinguruan dauden munduko joera demografikoak
aztertzen dira. Lehenik eta behin, gogoeta teorikoak gainbegiratuko dira, labur. Ondoren, gaur egungo egoera eta munduko aldaketa demografikoen joerak aztertuko dira, eta hiru erronka nagusi zehaztuko dira: urbanizazioa, zahartzea eta migrazioa, arreta berezia jarrita ingurumen-elementuetan. Erantzunak ematea baino gehiago, eztabaida zabaltzea da xedea, irakurleen gogoetarako jarrera eta espiritu kritikoa bultzatzeko.


This paper analyses global demographic trends in the current context. First, a brief review of theoretical considerations is made. Subsequently, the current situation and trends in global demographic changes are analysed, to detail three major challenges: urbanization, aging and migration, with special attention to environmental elements. It seeks to open debates rather than give answers, to feed the reflective and critical spirit of the readers.

Aurkibidea

1. Munduko ekonomiaren erronka demografikoak

2. Hurbilketa teorikoak eraldaketa demografikoen azterketan

2.1. Kontsiderazio teoriko batzuk
2.2. Trantsizio demografikoa

3. Munduko egoera demografikoa

3.1. Hirietako pilaketa eta landa-eremuko jendegabetzea
3.2. Biztanleriaren zahartzea
3.3. Migrazio-mugimenduak

4. Ondorioak

5. Erreferentzia bibliografikoak

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.