Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Etxebizitza beharra eta ekonomia kolaboratiboa: cohousing fenomenoa

Hegoak zabalduz 26
Bilbao, Hegoa, 2022
29, 2530-6561, Euskera (hegoak zabalduz; 26)

Laburpena

Idazki honek etxebizitzaren arazo eta eskubideari buruzko berrikuspen eguneratua egiten du. Batetik, diagnosi modura etxebizitzaren merkatuaren analisia eta etxebizitza-politiken bilakaera aztertu dira. Eta ondoren, ikuspegi berritzaileago batetik egin da hurbilpena, ekonomia kolaboratiboaren testuingurua txertatuz eta Cohousing fenomenoa definituz eta aztertuz. Honela, etxebizitzaren arazoari eta konponbideari, ikuspegi zabalago batetik heldu nahi diogu, politika publikoen funtsezko paperaz gain ekintza kolektiboaren paperari ere adituz.


This paper provides an updated review of housing issues and housing rights. On the one hand, the housing market and the evolution of housing policies are examined. Then, the analysis proceeds from a more innovative perspective, introducing the context of the collaborative economy and defining and analysing the cohousing phenomenon. In this way, we want to approach the housing problem and solution from a broader perspective, understanding not only the fundamental role of public policies, but also the role of collective action.

Aurkibidea

1. Sarrera

2. Etxebizitzarako eskubidea

2.1. Etxebizitzarako eskubidea, hirirako eskubidearen barruan
2.2. Etxebizitza eskubidearen aitortza konstituzionala eta nazioartekoa

3. Etxebizitza merkatua eta politikak

3.1. Eskumen eta politiken afera
3.2. Espainiako etxebizitza merkatua eta eredua

4. Edukiak eta helburuak: hiru harmonia, helburu globalak, eta beste

4.1. Ekonomia kolaboratiboaren kontzeptua
4.2. Cohousing edo etxebizitza kolaboratiboa: zertan datzaeta nondik dator?
4.3. Etxebizitza kooperatibaren forma: ANDEL eredua eta haren ezaugarriak
4.4. Erabilera eskubidearen kontzeptua

5. Cohousing-aren egoera

5.1. Espainian eta Euskadin
5.2. COHOUSING-aren inguruko alor juridikoak eta araudia

6. Eredu berri baten zailtasunak

7. Ondorioak

8. Bibliografia

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.