Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Nazioarteko merkataritza globalizazioaren garaian: aurrekariak, ezaugarriak, arauak, eztabaidak, eta ingurumariak

Hegoak zabalduz 24
Bilbao, Hegoa, 2021
25, 2530-6561, Euskera (hegoak zabalduz; 24)

Laburpena

Lan honek nazioarteko merkataritza-harremanak aztertzen ditu, bai ikuspegi teorikotik zein instituzionaletik, eta baita denboran zehar hainbat iturri estatistikok emandako datuen analisiaren bidez ere. Horrela, kapitulu hau hiru ataletan egituratzen da. Lehenik eta behin, nazioarteko merkataritzaren eremuko teoria eta eztabaida desberdinen errepaso historiko labur bat egiten da, eta horri buruzko jarrera desberdinak azaltzen dira. Jarraian, nazioarteko merkataritza-harremanen ezaugarri nagusiak eta horien banaketa geografikoaren joera nagusiak erakusten dira.

Halaber, balio-kate globalek azken hamarkadetan hartu duten protagonismoa azpimarratzen da. Azkenik, nazioarteko merkataritzaren esparru instituzionalaren aurrekariak azaltzen dira, bai eta haren egungo konfigurazioa ere, 1995. urteaz geroztik Munduko Merkataritza Erakundearen (MME) sorrerak markatutakoa; eta, aldi berean, nazioarteko merkataritzaren agenda aldeaniztunari lotutako gai eztabaidagarrienak nabarmentzen dira, bai eta agenda horretan dauden inkoherentziak eta asimetriak ere.


This paper analyzes international trade relations both from a theoretical and institutional point of view, as well as through the analysis of data provided by various statistical sources over time. Thus, this chapter is structured in three sections. First, a brief historical review is made of the different theories and debates in the field of international trade, explaining the different positions in this respect.

It also highlights the importance that global value chains have acquired in recent decades. Finally, the background to the institutional framework of international trade and its current configuration, marked since 1995 by the creation of the World Trade Organization (WTO), are presented; at the same time, the most controversial discussions associated with the multilateral agenda of international trade are highlighted, as well as the inconsistencies and asymmetries present in this agenda.

Aurkibidea

1. Merkataritzaren inguruko teoriak eta eztabaidak

2. Nazioarteko merkataritzaren egungo ezaugarriak

2.1. Banaketa geografikoa
2.2. Banaketa sektoriala
2.3. Balio-kate globalak

3. Esparru instituzionala

3.1. Aurrekariak: GATT eta bere printzipioak
3.2. Munduko Merkataritza Erakundea (MME)
3.3. Nazioarteko merkataritzaren benetako erregulazioa: liberalizazio asimetrikoa eta jabetza intelektualaren babesa

4. Ondorioak

Kapitulua egiteko erabilitako bibliografia

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.