Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Osasun eredu biomedikoa eta osasun politika interkulturalak: Txileko maputxeen osasun ereduan eragina

5c0dc52e005bd300c751adca5b52537a20211209 20248 vp2zo6
Bilbao, Hegoa, 2016
66, Euskera (Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional. Curso 2015/2016; 29)

Laburpena

Ikerketa honetan Txileko maputxeen osasun ereduan, osasun eredu biomedikoak eta osasun politika interkulturalek izan duten eragina aztertu da. Eredu biomedikoa kosmobisio maputxearen aurrean gailendu da eta ondorioak osasunerako sarbidean zailtasuna, diskriminazioa eta osasunean arlo espirituala aintzat ez hartzea izan dira. Horren aurrean, osasun programa eta politika interkulturalak ezarri dira Txilen. Osasun interkulturalaren ezaugarri nagusia harreman ekitatiboak diren arren, programa eta politika horietan interes neoliberalak (esaterako, ingurumeneko baliabideak enpresa transnazionalen esku geratzea) gailendu dira herri maputxearen eskubideak beharrean. Osasun interkulturala eraikitzeko nahitaezkoa izango da Txileko estatu eta herri maputxearen arteko harreman oro (politiko, sozial, ekonomiko, kultural…) horizontaltasunean oinarritzea.

Hitz gakoak: eredu biomedikoa, interkulturaltasuna, kosmobisio maputxea, maputxeak, osasun interkulturala, Txile.


Aurkibidea

LABURPENA

1. SARRERA

2. TXILEKO HERRI MAPUTXEAREN TESTUINGURU SOZIOKULTURALA

2.1. Maputxeen egoera sozioekonomikoa

2.2. Kosmobisio maputxea, genero rolak eta identitatea
2.2.1. Genero rolak
2.2.2. Identitatea

2.3. Testuinguru politikoa herri maputxearentzat
2.3.1. 1860-1990: Diktadura aurreko garaia eta diktadura
2.3.2. 90. hamarkada: Trantsizio garaia
2.3.3. Gaur egun

2.4. Maputxeen osasuna
2.4.1. Epidemiologia eta osasun adierazleak
2.4.2. Txileko osasun sistema

3. TXILEN DAUDEN OSASUN EREDUAK

3.1. Osasun eredu kontzeptua

3.2. Osasun eredu biomedikoaren eta tradizionalen arteko konparaketa
3.2.1. Osasun kontzeptua
3.2.2. Eredu biomedikoaren eta eredu tradizionalen oinarriak

3.3. Kosmobisio maputxea osasunean
3.3.1. Dimentsio kontzeptuala
3.3.2. Dimentsio konduktuala

3.4. Osasun eredu interkulturala

4. EREDU BIOMEDIKO ETA KOSMOBISIO MAPUTXEAREN ARTEKO ELKARRERAGINA

4.1. Eredu biomedikoa gailentzean eragina izan duten faktoreak
4.2. Osasun eredu biomedikoa gailentzearen ondorioak
4.3. Osagarritasuna eta eredu berri baten beharra

5. OSASUN INTERKULTURALA TXILEKO OSASUN POLITIKETAN

5.1. Interkulturaltasun kontzeptuaren erabilera neoliberala

5.2. Txileko osasun politika interkulturalen bilakaera
5.2.1. “Maputxe Programa” (PROMAP)
5.2.2. “Osasuna eta Herri Indigenen Programa Berezia” (PESPI) eta maila asistentzialeko lehenengo esperientziak
5.2.3. “Orígenes” programa
5.2.4. “Osasuna eta Herri Indigenak Politika”
5.2.5. Gaur egun

5.3. Herri maputxearen eskaera eta gakoak

6. ONDORIOAK

7. ERREFERENTZIA BIBLIOGRAFIKOAK

ERANSKINAK

1go eranskina: LNEren 169.hitzarmena (1989
2.eranskina: Herri Indigenen Eskubideen inguruko Deklarazioa (2007)
3.eranskina: OEPren ebazpenak: CD37.R5; CD40.R6; CD47.R18
4.eranskina: Txileko eskualdeen mapa
5.eranskina: 19253.Legea, Lege Indigena (1993): Orokortasunak eta lur eta lurraldearen inguruko berezitasunak

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.