Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Emergencias epistémicas de modelos alternativos al Desarrollo: El Sumak Kawsay y el Buen Vivir en Ecuador

4c3d21ffc5cfffdfb78ac2023957b58120200110 10851 1tvnqrn
Bilbao, Hegoa, 2019
1vol; 55pp; 30cms, 1130-9962, Español (Cuadernos de Hegoa; 80)

Laburpena

A más de diez años en que los conceptos de Sumak Kawsay y Buen Vivir en Ecuador, y de Suma Qamaña y Vivir Bien en Bolivia fueron incorporados dentro de las constituciones de estos países andinos, como principios orientadores de la acción pública y como horizonte a alcanzar, se ha incrementado el debate académico y político en torno al alcance y sentido de estos conceptos, así como de sus posibilidades de constituirse en alternativas efectivas al desarrollo convencional.

El Sumak Kawsay y Buen Vivir son conceptos en construcción que emergen no solo de la cosmovisión y ethos del mundo indígena andino, sino que también han sido enriquecidos con propuestas discursivas provenientes de diferentes sectores sociales y académicos críticos a la racionalidad hegemónica, desplegada con el proyecto homogeneizador del desarrollo. La implementación y operativización del régimen del Buen Vivir en Ecuador ha estado marcada por disputas y contradicciones en las que se ha dado una transición dentro de su conceptualización y la utilización instrumental del mismo como dispositivo de gubernamentalidad. Así ha pasado de ser descrito como una alternativa civilizatoria postcapitalista a una estrategia de desarrollo de corte estatista pragmática y modernizadora funcional a las dinámicas del neoliberalismo y finalmente, durante el gobierno de Lenin Moreno, a un concepto diluido que ha desaparecido de la lógica gubernamental, en medio de un transito a políticas de ajuste neoliberal de carácter ortodoxo.
_____________________________________________________

Hamar urte baino gehiago igaro dira Sumak Kawsay eta Bizitza Ona kontzeptua nahiz Suma Qamaña eta Ondo Bizitzea kontzeptua Ekuador eta Bolivia andetar herrialdeetako konstituzioetan sartu zirenetik, hurrenez hurren, ekintza publikoaren printzipio orientatzaile eta lortu beharreko helburu gisa. Hala, bi kontzeptu horien garrantziaren eta zentzuaren inguruko eztabaida akademikoa eta politikoa areagotu egin da, bai eta bi printzipio horiek garapen konbentzionalerako alternatiba eraginkorretan sartzeko aukerei buruzkoa ere.

Sumak Kawsay eta Bizitza Ona eraikuntza bidean dauden bi kontzeptu dira, eta mundu indigena eta andetarraren kosmobisiotik eta ethosetik sortzeaz gain, garapena homogeneizatzen duen proiektuaren bidez zabaldutako arrazionaltasun hegemonikoarekin kritikoak diren sektore sozial eta akademikoetatik eratorritako proposamen diskurtsiboen bitartez aberastu dira. Ekuadorreko Bizitza Ona kontzeptuaren erregimena ezartzean eta eraginkor bihurtzean, eztabaidak eta kontraesanak izan dira, eta, prozesu horretan, aldaketak gertatu dira kontzeptu horren kontzeptualizazioari eta hori gubernamentalitate-tresna gisa erabiltzeari dagokionez. Hala, kontzeptua ez da jada deskribatzen zibilizazio-alternatiba postkapitalista gisa; orain, garapen-estrategia da, itxura estatista, pragmatikoa eta modernizatzailea duena. Horrez gain, kontzeptu funtzionala da, neoliberalismoaren garapenei eta, azkenik, Lenin Morenoren legegintzaldian, gobernu-logikatik desagertu den kontzeptu bati begira; hori guztia, izaera ortodoxoa duten egokitze neoliberaleko politiketarako igarotze baten erdian.
____________________________________________________

Over ten years have now passed since the concepts of Sumak Kawsay and Buen Vivir (Good Living) on one hand, and Suma Qamaña and Vivir Bien (Living Well) on the other, were incorporated in Ecuador and in Bolivia respectively into the constitutions of these Andean countries. They were incorporated in their constitutions as the guiding principles of public endeavour and as a goal to be achieved, and academic and political debate on the scope and meaning of such concepts increased, as well as their possibilities of becoming effective alternatives to conventional development.

Sumak Kawsay and Buen Vivir are concepts that are under construction and that emerge not only from the Andean indigenous world’s perspective and ethos. They have also benefited from discursive proposals from various social and academic sectors that are critical of hegemonic rationality as deployed with a project-development and homogenizing outlook. The implementation and operationalization of the Buen Vivir (Good Living) regime in Ecuador has been marked by disputes and contradictions. Such disputes and contradictions have brought about a transition in its conceptualization and its instrumental use as an instrument of governance. It has therefore evolved from being described as a post-capitalist civilizational alternative to a pragmatic and modernistic state-level development strategy that is coherent with the dynamics of neoliberalism and finally, during the Lenin Moreno government, it has become a diluted concept that has disappeared from government logic, in the midst of a transition towards orthodox neoliberal adjustment policies.

Aurkibidea

1. Modernidad, desarrollo y crisis civilizatoria.

2. Emergencia del Buen Vivir.
2.1. El Sumak Kawsay y Buen Vivir como principio organizador de la vida en la cosmovisión indígena.
2.2. El Buen Vivir y otras discursividades críticas.

3. Constitucionalización del Buen Vivir.
3.1. Buen Vivir y naturaleza en la Constitución.
3.2. Buen Vivir y Economía Social y Solidaria (ESS) en la Constitución.

4. La Gubernamentalización del Buen Vivir.
4.1. La ESS y el énfasis neoxtractivista. Tensiones, limitaciones y contradicción.
4.2. El gobierno de Lenin Moreno. La dilución del Buen Vivir y el giro definitivo al neoliberalismo.

5. ¿Es posible el Buen Vivir? A manera de conclusiones.

Bibliografía

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.