Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Vínculo Universidad-Sociedad = Unibertsitatea-Gizartea Lotura

8acbeb787c9073dc3ca792f34860296520190920 25260 7tvtwh
Bilbao, Hegoa, 2019
1vol, 30pp; 28cm, Español, Euskera (Hariak. Recreando la educación emancipadora; 8)

Laburpena

La Universidad es una de las pocas instituciones ampliamente reconocida por su papel a la hora de generar un conocimiento relevante para la comprensión y mejora de las sociedades. Sin embargo, la Universidad no es ajena al fenómeno de la globalización neoliberal ni a la situación de crisis sistémica que las políticas y prácticas de esta globalización han generado. Podemos afirmar que las lógicas del modelo capitalista han condicionado sobremanera el sentido y el quehacer de la Educación Superior, haciendo del conocimiento una estrategia interesada para reproducir y legitimar los intereses y el poder del mercado y, por ende, del sistema socioeconómico dominante. De ahí que las críticas hacia esta institución afloren desde diversos lugares.

Desde la Academia y fuera de ella surgen discursos y experiencias que cuestionan los paradigmas que siguen poniendo el énfasis en el desarrollo (crecimiento económico) como solución a la situación de insostenibilidad del planeta y al profundo empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías más pobres. La educación crítica emancipadora, que ha tomado conciencia de las contradicciones y de los efectos devastadores que este modelo de desarrollo ha generado, propone el encuentro con otros sujetos, discursos y experiencias para conjuntamente construir un pensamiento otro acorde con la sostenibilidad de la vida. Debemos aprovechar estas oportunidades de diálogo y articulación para disponernos a ensayar prácticas que enfrenten el modelo cultural dominante.
______________________________________________________

Unibertsitatea erakunde bakanetakoa da, zeinari ahalmena aitortzen zaion gizartea kritikoki aztertu, eta hura hobetzeari begirako jakintza esanguratsua sortzeko. Hala ere, Unibertsitatea ez dago globalizazio neolibelararen fenomenotik eta haren politikek eta praktikek sortu dituzten krisi sistemikoetatik kanpo. Esan daiteke eredu kapitalistaren logikek erabat baldintzatu dituztela goi-mailako hezkuntzaren zentzua eta egitekoa, eta, ildo horretan, estrategia interesatua bihurtu dute ezagutza, merkatuaren eta, hortaz, sistema sozioekonomiko nagusiaren interesak eta boterea betikotzeko eta legitimatzeko. Hori dela-eta, hainbat esparrutatik sortzen dira unibertsitate-ereduarekiko kritikak.

Akademiatik zein haren esparrutik kanpo sortzen ari diren diskurtsoek eta esperientziek zalantzan jartzen dituzte garapena (hazkunde ekonomikoa) ardatz duten paradigmak, zalantzan jartzen dute hori denik konponbidea gure planetak bizi duen jasangarritasunarazoari eta gehiengo behartsuenen bizi-baldintza gero eta okerragoari aurre egiteko. Hezkuntza kritiko emantzipatzaileak kontzientzia hartu du zenbat kontraesan eta ondorio suntsitzaile sortu dituen garapenaren eredu honek, eta, hala, beste subjektu, diskurtso eta esperientzia batzuetara hurbiltzea proposatzen du, bizitzaren iraunkortasunarekin bat datorren beste pentsamendu bat elkarrekin eraikitzeko. Elkarrizketarako eta artikulaziorako aukera hauek baliatu behar ditugu, kultura nagusiari aurre egingo dioten praktikak saiatzeko.

Aurkibidea

editorial
Una Universidad comprometida con la vida capaz de frenar la deriva ultraconservadora.
Amaia del Río Martínez.

en profundidad
Tres hipótesis sobre la relación entre la universidad y el cambio social.
Nicolás Armando Herrera Farfán.

en diálogo
La Universidad tiene la mirada extraviada en el crecimiento y en su propia supervivencia.
Yayo Herrero López.

hay alternativas
Galtzagorri y la casa de las mujeres de Los Barrios altos de Bilbao.
Begoña González Sánchez.
UKS: creando espacios para una Universidad crítica y transformadora.
María Sarasola, Maitane Arnoso, Alberto Gastón, Maitane Cabeza, Xavier Minguez y Paty Ortiz de Zárate.
Garúa: una ecología de saberes en acción.
Garúa

miradas comprometidas
-cine/documentales Nos están matando • La guerra empieza aquí.
-publicaciones La guerra del neoliberalismo contra la educación superior •
Feminismo/s 33. Dosier monográfico: Diálogos entre la democracia participativa
y la interseccionalidad. Construyendo marcos para la justicia social
-organizaciones Territorio doméstico • Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid
-agenda imprescindible I Jornadas Internacionales sobre Alimentación Escolar
Sana y Sostenible GOZO • Congreso “Vidas que cruzan fronteras. Un análisis feminista sobre la Frontera Sur”

en rebeldía
La Poderío – Feminismo andaluz.
___________________________________________________________________

editoriala
Bizitzarekin konprometituta, egungo norabide ultrakontserbadorea gelditzeko gai izango den unibertsitate baten alde.
Amaia del Río Martínez.

sakonean
Hiru hipotesi unibertsitatearen eta gizarte-aldaketaren arteko loturari buruz.
Nicolás Armando Herrera Farfán.

solasean
Unibertsitateak begirada galdua dauka hezkuntzan eta bere biziraupenean.
Yayo Herrero López.

ekin lanari
Galtzagorri eta Bilboko goialdeko auzoetako emakumeen etxea.
Begoña González Sánchez.
UKS: Unibertsitate kritiko eta eraldatzaile bat lortzeko espazioak sortzen.
María Sarasola, Maitane Arnoso, Alberto Gastón, Maitane Cabeza, Xavier Minguez eta Paty Ortiz de Zárate.
Garúa: jakintzen ekologia jardunean.
Garúa.

begirada konprometituak
-zinema/dokumentalak Nos están matando • Gerra hemen hasten da
-argitalpenak La guerra del neoliberalismo contra la educación superior •
Feminismo/s 33. Dosier monográfico: Diálogos entre la democracia participativa
y la interseccionalidad. Construyendo marcos para la justicia social
-erakundeak Territorio doméstico • Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid
-ezinbesteko agenda GOZO I Nazioarteko jardunaldiak eskola elikadura osasungarria
eta iraunkorra • “Mugak gurutzatzen dituzten bizitzak. Hegoaldeko mugari buruzko
analisi feminista bat” Kongresua.

matxino artean
La Poderío – Feminismo andaluz.

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.