Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Apoyo a víctimas y a defensores y defensoras de derechos humanos: Desafíos al deber de acompañamiento de la comunidad internacional = Biktimen eta giza eskubideen defendatzaileen babesa: Nazioarteko erkidegoak duen akonpainamendu-betebeharra betetzeko erronkak

0e4eaae60260ad8f15b8c481f0b9f27120190509 26513 1gunafh
Bilbao, Hegoa, 2019
1vol; 30pp; 30cms, 978-84257-36-2, Español, Euskera (Guías para una cooperación sensible al conflicto = Gatzkarekiko sentikorra den lankidetzarako gidak)

Laburpena

La defensa de los derechos humanos es una actividad ética y política que cuestiona el ejercicio abusivo del poder sobre la base de estándares universalmente aceptados. A pesar de dos décadas de desarrollo de instrumentos internacionales para su protección, personas y colectivos que defienden derechos están siendo objeto de represalias en todo el mundo por su actividad. La defensa de los derechos humanos incluye cada vez más la protección de los defensores y defensoras, abordar las consecuencias de amenazas o ataques y fortalecer los procesos individuales y colectivos. Esta guía parte de la revisión documental y experiencias de acompañamiento para proponer el abordaje de algunos de los principales desafíos que tienen que enfrentar las organizaciones, comunidades y liderazgos en los países, así como el papel de la comunidad internacional en el cumplimiento de su deber de acompañamiento a todas las personas que, individual o colectivamente, defienden derechos humanos en condiciones adversas.


Giza eskubideen defentsa jarduera etikoa eta politikoa da eta, orokorrean onartutako estandarretan oinarrituz, boterearen gehiegizko erabilera zalantzan jartzen du. Hala, azken bi hamarkadetan giza eskubideak babesteko nazioarteko tresnak garatu diren arren, eskubide horiek defendatzen dituzten pertsonak errepresaliak pairatzen ari dira. Beraz, giza eskubideak defendatzeak, gero eta gehiago, defendatzaileak babestea, mehatxuen eta erasoen ondorioak lantzea eta prozesu indibidual eta kolektiboak sendotzea eskatzen du. Gida honek, bada, azterketa dokumentala erabiliz eta laguntza esperientziak aztertuz, hainbat herrialdeko erakundeek, komunitateek eta lidergoek aurrean dituzten erronka nagusiak landu nahi ditu. Era berean, kondizio gogorretan giza eskubideak modu indibidual edo kolektiboan defendatzen dituzten pertsonak laguntzeko beharra betetzeari dagokionez, nazioarteko erkidegoaren papera landu nahi du gida honek.

Aurkibidea

1. Introducción.

2. Defensa de los derechos humanos y construcción de paz.

3. Del discurso a la práctica: los mecanismos internacionales de protección.

4. Protección ante qué: ¿cuáles son las amenazas que enfrentan las personas defensoras?.

5. Consecuencias de las acciones contra las personas defensoras.

6. Impacto y medidas de autoprotección.

7. Lecciones aprendidas en el acompañamiento de personas defensoras de derechos humanos.

8. Recomendaciones para la protección de las personas que defienden los derechos humanos.
8.1. Papel de las ONG y la solidaridad internacional.
8.2. Papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
8.3. Papel de los Sistemas Regionales en colaboración con el Sistema Universal.
8.4. Papel de la Unión Europea: ¿Qué esperan las personas y comunidades que defienden derechos humanos?.
8.5. Las tareas para la protección de los defensores y defensoras.

Bibliografía


1. Sarrera.

2. Giza eskubideen defentsa eta bakegintza.

3. Diskurtsotik praktikara: nazioarteko babes mekanismoak.

4. Babesa zeren aurrean: Zeintzuk dira defendatzaileek pairatzen dituzten mehatxuak?.

5. Defendatzaileen kontrako ekintzen ondorioak.

6. Inpaktua eta autobabeserako neurriak.

7. Giza eskubideen defendatzaileak laguntzean egindako ikaspenak.

8. Giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonak babesteko gomendioak.
8.1. GGKEen eta nazioarteko elkartasunaren papera.
8.2. Giza Eskubideen Erakunde Nazionalen papera.
8.3. Eskualdeko Sistemen papera Sistema Unibertsalarekin elkarlanean.
8.4. Europar Batasunaren papera: Zer espero dute giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonek eta komunitateek?.
8.5. Defendatzaileak babesteko lanak.

Bibliografia

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.