Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Globalizazioa eta tokiko garapena

E256ec2c1914683d787fa1e8c398340c20181011 20316 el76g5
Bilbao, Hegoa, 2018
1vol; 22pp; 30cms, 2530-6561, Euskera (Hegoak zabalduz; 8)

Laburpena

Gaur egungo globalizazio testuinguruak tokikoaren indartzea ekarri du, dinamika globalak tokiko mailan gauzatzen direlako, batetik, eta, bestetik, aukera eskaintzen duelako lurraldean dauden baliabideez baliatuz eraldatze prozesu bat martxan jartzeko. Hori abiapuntu izanik, ale honek tokiko garapena zer den azaltzea du helburu, egon diren ikuspegi teoriko desberdinak aurkeztuz eta horien ezaugarri nagusiak laburtuz. Bestetik, tokiko garapenaren eta giza garapenaren arteko loturak ere lantzen dira, bestelako garapen bat lortzeko erronkak azpimarratuz. Azkenik, teoria lurralde konkretuetan nola gauzatzen den islatzeko tokiko garapenaren esperientzia bi aurkezten dira: Gipuzkoa Sarean eta Rafaela (Argentina).
_______________________________________________________________________

The ongoing globalization has revitalized the local scale as global processes materialize in particular spaces and, besides, the local provides the conditions for a socioeconomic transformation process that considers the area’s resources and institutions. Based on this framework, this paper aims to explain what local development is, discussing the different theoretical approaches and summarizing its main characteristics. The paper also explores the relationship between local development and human development, underlying the main challenges for an alternative development framework. Last, two cases are presented, Gipuzkoa Sarean and Rafaela (Argentina), to show how theoretical concepts apply in concrete territories.

Aurkibidea

1. Sarrera.

2. Tokikoa eta globala.
2.1. Tokikoaren indartzea globalizazioan.
2.2. Eskala anitzeko gobernantza.

3. Eskualde garapenaren ikuspegi teoriko desberdinak: azken hamarkadetako bilakaera.
3.1. Eskualdeen arteko desberdintasunak eta epe luzeko konbergentzia edo dibergentzia.
3.2. Ikuspegi berriak: garapenerako lurralde ezaugarriak aztergai.

4. Tokiko garapenaren ezaugarri nagusiak.
4.1. Garapenaren ikuspegia.
4.2. Behetik gorako garapen estrategia da.
4.3. Lurraldea, subjektu eraldatzaile gisa.
4.4. Baliabide endogenoak eta exogenoak.
4.5. Kapital soziala.

5. Garapen ekonomikotik giza garapenera.

6. Teoriatik praktikara.
6.1. Gipuzkoa Sarean.
6.2. Rafaela (Argentina).

7. Azken gogoeta.

Bibliografia

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.