Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Jornadas de Educación para el Desarrollo en la Universidad: Aportaciones al debate = Garapenerako Hezkuntza Unibertsitatean izeneko Jardunaldiak: Eztabaidarako ekarpenak

Jornadas ed universidad
Bilbao, Hegoa, 2012
1vol; 35pp; 20cms, 978-84-89916-75-3, Español, Euskera

Laburpena

La Educación para el Desarrollo en el caso del Estado español, ha ido abriéndose camino en interacción con la práctica del mundo de la cooperación pero también en relación con otro campo más amplio de iniciativas críticas con la globalización neoliberal, con el modelo hegemónico de desarrollo y con la propia educación.

En este trabajo pretendemos situar el análisis en el papel de la Educación para el Desarrollo en un ámbito específico como es el universitario. La incorporación de la Universidad como agente de cooperación y, por tanto, como agente potencial y estratégico de Educación para el Desarrollo, es reciente. Cinco Congresos estatales sobre Universidad y Cooperación desde 2002 hasta la actualidad dan cuenta de la ubicación de la cooperación y la ED en el seno de estas instituciones.

Hala, beraz, estatu espainiarrean, Garapenerako Hezkuntza bidea urratzen joan da, lankidetzaren munduko praktikarekin eragin trukean jardunez, eta, era berean, ekimenen esparru zabalago batekin arituz, hain zuzen, globalizazio neoliberalarekin, garatzeko dagoen eredu nagusiarekin eta hezkuntzarekin berarekin kritikoak diren ekimenen esparru batekin.

Txosten honen bidez, Garapenerako Hezkuntzak unibertsi- tatekoa bezalako arlo berezi batean duen zereginean kokatu nahi dugu azterketa. Unibertsitatea orain dela gutxi hasi da lankidetzako eragile gisa aritzen, eta, beraz, Garapenerako Hezkuntzako eragile estrategiko gisa izan dezakeen egin- kizuna oraintsukoa da. 2002. urtetik orain arte, bost biltzar izan dira estatuan unibertsitatearen eta lankidetzaren gaia lantzeko; eta biltzar horietan argi azaldu da lankidetzak eta Garapenerako Hezkuntzak instituzio horien barruan zein egoeratan dauden

Aurkibidea

Introducción

2012. Una Educación para el Desarrollo en transición hacia otro mundo posible… y necesario

1. Jornadas de Educación para el Desarrollo en la Universidad. Un intento de promover la participación, el copartenariado y las propuestas conjuntas

2. Estado de la cuestión de la Educación para el Desarrollo en la Universidad. Denuncia y propuesta
- 2.1. El Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo. Un panorama de claroscuros
- 2.2. La diversidad de experiencias en el Estado español. Una muestra alentadora
- 2.3. Las ponencias de los compañeros de Ecuador y México como experiencias de contraste y aprendizaje

3. Los espacios de participación y debate. Construyendo ED. Perspectivas, herramientas y estrategias
- 3.1. Sobre la estrategia de sensibilización
- 3.2. Sobre la estrategia de formación y docencia
- 3.3. Sobre la estrategia de investigación
- 3.4. Sobre la estrategia de incidencia política y movilización social

Conclusiones

Bibliografía

Sarrera

2012. Garapenerako Hezkuntza, izan daitekeen eta beharrezkoa den beste mundu bateranzko trantsizioan

1. Garapenerako Hezkuntza unibertsitatean izeneko jardunaldiak. Parte-hartzea, baterako garapenerako lankidetza eta baterako proposamenak sustatzeko ahalegin bat

2. Garapenerako Hezkuntzaren egoera unibertsitatean. Salaketa eta proposamena
- 2.1. Garapenerako Hezkuntzaren diagnostikoa. Argi-ilunez betetako ikuspegia
- 2.2. Esperientzien aniztasuna Estatu espainiarrean. Eredu adore-emailea
- 2.3. Ekuador eta Mexikoko adiskideen txostenak, erkatzeko eta ikasteko esperientzia gisa

3. Parte hartzeko eta eztabaidatzeko guneak. Garapenerako Hezkuntza eraikitzen. Ikuspegiak, tresnak eta estrategiak
- 3.1. Sentsibilizatzeko estrategiari buruz
- 3.2. Prestakuntza eta irakaskuntzako estrategiari buruz
- 3.3. Ikerkuntzako estrategiari buruz
- 3.4. Eragin politiko eta gizarteko mobilizazioko estrategiari buruz

Ondorioak

Bibliografia

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.