Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Nazioarteko Lankidetza eta Osasuna: Euskal Lankidetzaren ekarpenak 2016-2020 urteetan

Tfm 78 naroa ubillos portada
Bilbao, Hegoa, 2022
53, Euskera (Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional. Curso 2021/2022)

Resumen

Nazioarteko lankidetzak garrantzi handia hartu du munduko biztanle guztien osasuna bermatzeko helburua lortu nahian. Horren isla izan zen Osasunaren Munduko Erakundearen sorrera, eta hortik aurrera garapeneko teoria eta praktiketan hartu duen lekua. Lan hau COVID-19aren testuinguruan egin den heinean, osasunak gaur egun dituen jatorri eta ondorio globalek erantzun globala behar dutela ikusarazi digu.

Osasuna garapen teorietan izan duen lekutik abiatuta, lanak Euskal Lankidetza Publikoaren atariko datuak hartu ditu, euskal lankidetza deszentralizatuak osasunari egindako ekarpenak zenbatekoak eta nolakoak izan diren aztertzeko asmoz, 2016-2020 urteetan. Horrekin batera, erakundeen plan eta gida nagusietan osasunari emandako tratamendua aztertu da. Lanak azaltzen duenez, euskal erakundeen artean desberdintasun handiak daude 2016tik 2020ra osasunera bideratu zituzten proiektu eta funtsei dagokienez.


La cooperación internacional ha adquirido una gran importancia en la consecución el objetivo de garantizar la salud de todos los habitantes del mundo. Reflejo de ello fue la creación de la Organización Mundial de la Salud y, a partir de ahí, su lugar en las teorías y prácticas de desarrollo. Este trabajo se ha realizado en el contexto de la COVID-19, que ha dejado patente que los orígenes y consecuencias globales de la salud necesitan una respuesta global.

Este trabajo parte de la posición que tiene la salud en las teorías del desarrollo y toma los datos preliminares del Portal de la Cooperación Pública Vasca, con el fin de analizar la cuantía y la naturaleza de las aportaciones de la cooperación vasca descentralizada a la salud en los años 2016-2020. Además, se ha analizado el tratamiento de la salud en los principales planes y guías institucionales. Como explica el trabajo, existen importantes diferencias entre las instituciones vascas en cuanto a los proyectos y fondos que destinaron a salud entre 2016 y 2020.

Índice

1. Sarrera

2. Osasuna garapen teorietan eta nazioarteko lankidetzan

3. Euskal lankidetzak osasunari egindako ekarpenak 2016-2020 urteetan

4. Ondorioak

5. Bibliografia

- Kontsultatutako web orrialdeak
- Plan zuzendariak eta erakundeetako dokumentuak

I. Eranskina

II. Eranskina

Comentarios

No hay comentarios sobre esta publicación.

Escribe tu comentario

 
NOTA: El comentario será visible después de la aprobación por parte del responsable de la web.