Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Errenta eta aberastasun banaketaren desparekotasuna munduan

Hegoak zabalduz 22
Bilbao, Hegoa, 2021
46, 2530-6561, Euskera (hegoak zabalduz; 22)

Laburpena

Desparekotasuna zer den eta nola neurtzen den gaingiroki azaldu ondoren, munduko errentaren eta aberastasunaren banaketan dagoen desparekotasunaren bilakaera aztertzen da lan honetan. Horretarako, eskuragarri dauden bi iturri onenak hartu dira kontuan: World Inequality Lab-eko World Wealth and Income Database, batetik, eta Credit Suisse taldearen munduko aberastasunari buruzko txostenak, bestetik. Ondoren, laburpen grafiko zabal batean aurkezten dira iturriotan egindako aurkikuntzak, kapitalismoaren bilakaerarekin zerikusi estua dutenak denak, kapitalismoaren egungo fase neoliberalarekin bereziki. Hortik aurrera, birbanaketaren beharra planteatzen da, errentatik eta aberastasunetik harago. Eta bukatzeko, gai honi buruzko gogoeta batzuk egiten dira.


After briefly explaining what is meant by inequality and how it is measured, this paper studies the evolution of inequality in the distribution of income and wealth at the global level. It draws on the best available sources, essentially the World Inequality Lab’s World Wealth and Income Database and Credit Suisse’s global wealth reports. The essay presents an extensive graphical summary of the findings, which relate to the evolution of capitalism, particularly its current neoliberal phase. Next, the paper raises the need for redistribution, which must go beyond income and wealth. It concludes with some reflections on this issue.

Aurkibidea

1. Desparekotasuna: kontzeptua eta neurketa

1.1. Kontzeptua
1.2. Desparekotasunaren neurketa

2. Desparekotasunaren bilakaera

2.1. Errenta banaketaren desparekotasuna azken berrehun urteetan
2.1.1. Eskualdeen eta herrialdeen arteko desparekotasuna
2.1.2. Barne desparekotasuna
2.1.3. Desparekotasun globala
2.2. Munduko aberastasun banaketaren desparekotasuna
2.2.1. Eskualde eta herrialdeen arteko desparekotasuna
2.2.2. Barne desparekotasuna
2.2.3. Desparekotasun globala

3. Kapitalismo neoliberala eta desparekotasuna

4. Azken gogoetak

4.1. Berdintasun materiala eta aukera berdintasuna
4.2. Merkatu librea eta desparekotasuna
4.3. Analisi neoklasikoaren hegemonia, neoliberalismoa eta desparekotasuna
4.4. Haserretu… eta ekin

5. Bibliografia

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.