Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Zientzia eta feminismoak: zientziari bizitzaren iraunkortasunetik begiratzen

Hegoak zabalduz 34
Bilbao, Hegoa, 2023
30, 2530-6561, Euskera (hegoak zabalduz; 34)

Resumen

Abiapuntutzat hartuko dugu ezagutzaren barruan botere-harremanak daudela, zeinak pribilegioak iraunarazten eta guztion ongiaren aurkako ekintzak legitimatzen dituzten. Ezagutzaren barruan, zientzia da gizartean gehien baloratzen den eremuetako bat. Ikusiko dugu bazterretako subjektuekin lotutako zenbait ideia eta estereotipo nola finkatu diren, eta nola zientziaren ikusmolde horrek emakumeen eta gizonen partaidetzari eragiten dioten desparekotasunak sortzen dituen.

Gehien erabili eta naturalizatzen den estrategietako bat da talde hegemonikoaren interesei erantzuten ez dien edozein jakintza ikusezin bihurtzea edo gutxiestea. Horrela, jakintzen arteko dikotomia bat sortzen da, eta batzuk zientifikotzat edo ikasteko egokitzat jotzen dira, baina beste batzuk ez, eta mendeko bigarren maila batean geratzen dira.

Hala ere, badira inspirazio-iturri izan ditzakegun beste ikuspegi eta jokamolde batzuk ere, esaterako, zientzia- eta teknologia-sistemako botere-harremanak zalantzan jartzen dituzten zenbait korronte, edo bizitza erdigunean jarri nahi duten zenbait proposamen.

Amaitzeko, zientzia beste ikuspegi batzuetatik lantzeko proposamen zehatz bat egingo dugu: bizitza erdigunean jartzen duten jakintzei balioa ematea.


We assume that knowledge sustains power relations that perpetuate privileges and legitimize actions contrary to the common good, and within it, we consider science as one of the most socially valued spaces. We will see how certain ideas and stereotypes are linked to individuals located on the margins, and how the conception of science entails inequalities that affect the participation of them.

One of the most used and naturalized strategies is the invisibility of any knowledge that does not respond to the interests of hegemonic groups. A dichotomy is thus created between knowledge, and while some are considered scientific or worthy of study, others are not, relegated to a subordinate background.

However, there are other perspectives, other ways of doing things that can be inspiring, such as the ones focusing on power relations in the scientific-technological system, or others that seek to put life at the center.

We conclude with a concrete proposal to work on science: the resignification of knowledge that puts life at the center.

Índice

1. Sarrera: garapena, zientzia eta bizitza

2. Zientzia eta desparekotasunak: abiapuntuko esparrua, labur

2.1. Zientzia: pentsamendu zientifiko hegemonikoaren eraikuntzarako hurbilketa
2.2. Zientzia- eta teknologia-arloko desparekotasunak

3. Zientzia- eta teknologia-arloan emakumeak eta haien jakintzak ikusezin bihurtzea

3.1. Emakumeak zientzia legitimatuan: ikusezin izatearen arrazoi batzuk
3.2. Emakumeak legitimatu gabeko zientzian: dituzten jakintzen bidez ikusezin bihurtzea

4. Zientzia eta feminismoak: ikuspegia zabaltzen

4.1. Botere-harreman desparekoak zalantzan jartzea
4.2. Bizitza erdigunean jartzen duten proposamenak

5. Zientzia eta bizitza: bizitza erdigunean jartzen duen zientzia-proposamen bat

5.1. Bizitza erdigunean jartzen duten jakintzak
5.2. Zientzia barne hartzen duten eguneroko bizitzako zereginen adibideak

6. Ondorioak

7. Erreferentzia bibliografikoak

Comentarios

No hay comentarios sobre esta publicación.

Escribe tu comentario

 
NOTA: El comentario será visible después de la aprobación por parte del responsable de la web.