Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua


Sexu eta genero aniztasuna aztertzeko gakoak

Hegoak zabalduz 33
Bilbao, Hegoa, 2023
26, 2530-6561, Euskera (hegoak zabalduz; 33)

Laburpena

Zein dira sexu eta genero aniztasunari helduko dion ikerketa bat planteatzeko oinarrizko premisak? Zer ibilbide izan du historian harreman ez-heterosexualen eta genero adierazpen disidenteen gaitzespenak? Zein da LGTBI+ pertsonen giza eskubideen egoera? Zein dira orientazio sexuala eta genero identitatea babesteko tresnak? Zer gai izan daitezke interesgarriak arlo honetan? Besteak beste, galdera horiei erantzuten die lan honek, eremu horretako azterlanen sorkuntzara erakartzeko eta horren inspirazio izateko funtsezko helburuarekin.

Era berean, oinarrizko zenbait ideia eman nahi ditu, azaltzeko nola egituratzen den sistema heteronormatiboa eta patriarkala, zer diren LGTBI+ identitateak eta ikuspegi intersekzionala, nola esportatu diren hainbat herrialdetara homosexualitatea kriminalizatzen duten legeak eta zer ikuspegitatik begiratu behar diogun mendebaldeko sexu askapenerako mugimenduaren sorrerari. Hala eta guztiz ere, lan hau baliagarria izan daiteke irakurle ororentzat, baina, bereziki, sexu eta genero aniztasunari buruzko azterlanek planteatzen dituzten alderdi oinarrizkoenetako batzuk ezagutu nahi dituzten ikertzaileentzat.


What are the basic premises when researching sexual and gender diversity? What has been the path of condemnation of non-heterosexual relationships and dissident gender expressions throughout history? What is the situation of the human rights of LGTBI+ people? What are the protective instruments based on sexual orientation and gender identity? What topics can be interesting to explore in this field? These are some of the questions addressed in this work, with the primary aim of enticing and inspiring the creation of studies with this focus.

It also aims to offer some basic notions about how the heteronormative and patriarchal system is articulated, what LGBTQ+ identities are, and the intersectional approach. It explores how laws criminalizing homosexuality have been exported globally, and provides insight into the origins of the Western sexual liberation movement. Overall, this work may be valuable for the general public and researchers alike who wish to grasp some of the fundamental aspects posed by studies on sexual and gender diversity.

Aurkibidea

1. Sarrera

2. Sexu eta genero aniztasunaz jarduteko hasierako gogoetak

2.1. Sexua sistema heteronormatibo eta patriarkalean
2.2. LGTBI+ zer den ulertzea
2.3. Betaurreko intersekzionalak jartzearen garrantzia

3. Sexuaren une politikoak historian

3.1. Sodomatik psikiatrikora
3.2. Homofobiaren eta transfobiaren globalizazioa
3.3. Sexu askapenerako mugimenduaren jaiotza eta hedapena

4. LGTBI+ pertsonen eskubideen ikuspegi orokorra

4.1. Estatu homofobia eta beste deabru batzuk
4.2. Sexu eta genero aniztasuna kriminalizatzearen ondorioak
4.3. Sexu eta genero aniztasuna giza eskubideen nazioarteko zuzenbidean

5. Ikerketarako eta ekintzarako zenbait proposamen

6. Erreferentzia bibliografikoak

Iruzkinak

Ez dago argitalpen honen inguruko iruzkinik.

Idatzi zure iruzkina

 
OHARRA: Iruzkina webguneko arduradunak baimendu ondoren ikusi ahal izango da.